ZESPÓŁ
Poniżej przedstawiamy Państwu nasz zespół.

MARIA ZIÓŁKOWSKA

Psycholog dziecięcy, terapeuta. Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Założycielka Punktu Rozwoju.
Asysta_536g-mae10
Od 11 lat pracuję jako terapeuta dzieci oraz prowadzi zajęcia dla dzieci zdrowych. Doświadczenie w pracy zdobyłam pracując w Ośrodku dla Dzieci z Autyzmem przy Fundacji SYNAPSIS, Centrum Terapii SOTIS oraz szkole podstawowej i przedszkolu. Kontakt z dziećmi pozwolił mi dostrzec jak bardzo ważne dla rozwoju jest poczucie bezpieczeństwa. W terapii dzieci najważniejsza dla mnie jest umiejętność dostosowania jej rodzaju oraz intensywności do potrzeb całej rodziny.
W Punkcie Rozwoju prowadzi konsultacje indywidualne, diagnozę, szkolenia, zajęcia z dziećmi oraz warsztaty dla rodziców.

KATARZYNA OSAK

Psycholog dziecięcy, terapeuta. Ukończyła Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej na kierunkach Psychologia Społeczna i Psychologia Kliniczna.Asysta_515g-mae10
Współzałożycielka Punktu Rozwoju.
Doświadczenie zawodowe zdobywała wpółpracując z Fundacjami i Ośrodkami Terapeutycznymi zajmującymi się pomocą dzieciom i ich rodzinom.
Na codzień pracuje z dziećmi zdrowymi, jak również z zaburzeniami rozwoju.
W pracy zawodowej dużą wagę przywiązuje do odpowiadania na indywidualne potrzeby dziecka, podążania za nim.
Prowadzi konsultacje dla rodziców małych dzieci, warsztaty i indywidualną terapię dzieci, współtworzy zajęcia ogólnorozwojowe.
 
 

KINGA BAKIERA

Pedagog, Ukończyła Studia pedagogiczne na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
Specjalizacja: Edukacja przedszkolna i pedagogika rewalidacyjna. Pracuje z dziećmi od 2008 roku.Kinga4-przycite

Swoje doświadczenie zdobywała na licznych hospitacjach, praktykach i stażach m. in Niepublicznym Integracyjnym Przedszkolu Montessorii, Publicznym Przedszkolu Specjalnym Dla Dzieci Słąbowidzących, Szkole Podstawowej Dla Dzieci Niewidomych w Laskach, pierwszej w Polsce Szkole Podstawowej, która w oparciu o podstawę programową MEN jednocześnie w sposób zintegrowany naucza etyki, filozofii i kreatywności.

Jako animator dziecięcy, prowadziła zajęcia adaptacyjno-ogólnorozwojowe w Centrum Zabaw dla Dzieci, w  Klubach Malucha.
Podczas hospitacji w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi prowadziła zajęcia rewalidacyjne z młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych, a w Zespole Szkół Specjalnych zajęcia muzyczno-ruchowe z uczniami Szkoły Podstawowej.


Doświadczona w pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwoju.

W PUNKCIE ROZWOJU prowadzi zajęcia grupowe przygotowujące do przedszkola oraz zajęcia indywidualne dla dziecie z trudnosciami rozwojowymi.
 


OLGA RADZIWON

mgr psychologii klinicznej Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.

W 2014 r. odbywała staż w Stowarzyszeniu na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" w ramach zadania: Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia". Od początku 2015 r. konsultant ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Ogólnopolskim Pogotowi dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” oraz w Stowarzyszeniu Niebieska Linia, gdzie prowadzi konsultacje psychologiczne z nastolatkami, dziećmi oraz z rodzicami/opiekunami. W 2015 r. ukończyła Stopień I Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Terapeuta Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (stopień I).

Absolwentka studiów podyplomowych „Stosowana Analiza Zachowania: przygotowanie na pracy z osobami z zaburzeniami rozwoju i zachowania” na Uniwersytecie Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. W ramach studiów odbyła staż  w fundacji „Krok po kroku” na rzecz dzieci z zaburzeniami rozwoju, jak całościowe zaburzenia rozwoju i spektrum Autyzmu.

Od 2015 r. prowadzi warsztaty wychowawcze dla rodziców małych dzieci w ramach projektu Wesoła Akademia Rodzica finansowanego przez Urząd Dzielnicy Wola w Warszawie.

W latach 2012-2014 r. w ramach wolontariatu angażowała się w wsparcie osób przebywających  na oddziałach Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Curie-Skłodowskiej w Warszawie, w tym dzieci, osób wchodzących w dorosłość i młodzież oraz ich rodziców/opiekunów.

W  PUNKCIE ROZWOJU prowadzi zajęcia grupowie przygotowujące do przedszkola oraz zajecia indywidualne terapeutyczne dla dzieci z trudnościami rozwojowymi 

MALWINA CYGAN


Magister pedagogiki ogólnej ze specjalizacją opieka i wychowanie – praca socjalna na Uniwersytecie Warszawskim.

W trakcie studiów odbyła praktykę pedagogiczną w Ośrodku Adopcyjno-Opiekuńczym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci oraz praktykę specjalizacyjną w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

Uczestniczyła w warsztatach umiejętności wychowawczych w Ośrodku Terapii Rozwoju „Gestalt”.

W 2012 roku w trakcie stażu w Fundacji „Dzieci Niczyje” była na wyjeździe terapeutyczno-edukacyjnym w ramach programu „Dobry Rodzic-Dobry Start”, gdzie prowadziła zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci zagrożonych zetknięciem się ze zjawiskiem przemocy.

W 2016 i 2017 roku współpracowała z Fundacją „Zdrowie”, gdzie świadczyła specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dzieci dotkniętych autyzmem.

Ukończyła kurs na wychowawcę kolonijnego i kurs pierwszej pomocy.

W ramach własnej działalności pracuje jako animatorka zabaw.

Interesuje się zaburzeniami ze spektrum autyzmu, edukacją przez sztukę oraz problematyką funkcjonowania osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego.

W PUNKCIE ROZWOJU prowadzi zajęcia grupowe przygotowujące do przedszkola.

KLUBIK MALUSZKA | TERAPIA I DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNA | TERAPIA I DIAGNOZA LOGOPEDYCZNA | TERAPIA DLA DZIECI Z AUTYZMEM | ZAJĘCIA OGÓLNOROZWOJOWE | ZAGADNIENIA | ZESPÓŁ